Atkarīgās sabiedrības
“Latvijas dzelzceļa” koncernā ietilpst Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” un sešas atkarīgās sabiedrības – piecās no tām valdošajam uzņēmumam ir tieša izšķiroša ietekme, bet vienā - netieša izšķiroša ietekme. VAS “Latvijas dzelzceļš” galvenais uzdevums ir nodrošināt koncerna biznesa virzienu attīstību un konkurētspēju, sasniedzot labākus rezultātus, nekā tas būtu iespējams, katram biznesa virzienam darbojoties atsevišķi.

 
 


 
SIA “LDz Cargo” nodarbojas ar vietējiem un starptautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem, nodrošina vilces pakalpojumus, sniedz kravas vagonu izmantošanas pakalpojumus, kā arī organizē starptautiskos pasažieru pārvadājumus.

Lasīt vairāk

SIA “LDz Cargo” meitas sabiedrība SIA “LDz Cargo loģistika” sniedz

kravu ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumus, kā arī nodarbojas ar jaunu kravu plūsmu piesaisti un veicina dzelzceļa kravu pārvadājumus starp Eiropas un Āzijas valstīm.

Lasīt vairāk
SIA “LDz infrastruktūra” veic sliežu ceļu būvniecību un kapitālo remontu. 

Lasīt vairāk
SIA “LDz ritošā sastāva serviss” veic lokomotīvju un vagonu remontu, ekipēšanu un modernizāciju. 

Lasīt vairāk
AS “LDz  apsardze” sniedz fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumus koncerna sabiedrībām un citiem uzņēmumiem, kā arī privātpersonām. 

Lasīt vairāk
AS “LatRailNet” nosaka dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu un sadala dzelzceļa infrastruktūras jaudu, kā arī pieņem lēmumus par konkrēta pārvadātāja vilcienu norīkošanu. 

Lasīt vairāk