INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
Kaut arī dzelzceļa nozare tradicionāli nesaistās ar augstajām tehnoloģijām, mūsdienās arī tajā nav iespējama efektīva darbība bez atbilstošu informācijas tehnoloģiju izmantošanas. Tās ļauj gan precīzāk un savstarpēji saskaņotāk plānot pārvadājumu plūsmas, gan, pateicoties automatizētām sistēmām, veicināt dzelzceļa satiksmes drošību, gan arī  nodrošināt sliežu ceļu apsildi, attālinātu satiksmes vadību un daudzus citus “neredzamus”, tomēr izšķiroši svarīgus risinājumus. 

Apzinoties koncerna personāla dažādību gan ģeogrāfiskās atrašanās vietas, gan veicamo pienākumu ziņā, ik gadu “Latvijas dzelzceļš” mērķtiecīgi uzlabo iekšējo informācijas aprites sistēmu kvalitāti.  2015.gadā infrastruktūras pārvaldības un sniedzamo pakalpojumu kvalitātes, ātruma un drošības uzlabošanai, kā arī “Latvijas dzelzceļa” publiskās komunikācijas pilnveidošanai veikta virkne nozīmīgu informācijas sistēmu uzlabojumu. 

 

Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija

2015.gada nogalē tika pabeigts latvijas dzelzceļa īstenotais projekts, kura ietvaros izbūvēts modernākais datu pārraides tīkls Latvijā. Tā ir līdz šim lielākā informācijas sistēmu modernizācija LDz vēsturē. Projekta realizācija nodrošinās datu pārraides infrastruktūru tālākai integrētas transporta sistēmas attīstībai, palielinot kustības drošību un veicinot kravu apjomu pieaugumu. 

Projekta ietvaros izveidots maģistrālais datu pārraides tīkls, par pamatu izmantojot optisko šķiedru kabeļu infrastruktūru. Centrālajos dzelzceļa mezglos un stacijās uzstādītas nepieciešamās iekārtas, kas nodrošina 10 Gbit/s datu pārraides ātrumu un automātisku tīkla pārslēgšanos uz rezerves maršrutiem bojājumu gadījumos. Dzelzceļa stacijās un administratīvajās ēkās tika atjaunoti un izveidoti lokālie datu pārraides tīkli, nodrošinot iespēju pieslēgties korporatīvajam datu pārraides tīklam. Izveidots vienots vadības un monitoringa risinājums. Vienotā tīklā integrēti dispečeru telefoni un radiosakari, ir izveidota vienota centralizēta pārvaldība.
Modernizējot maģistrālo datu pārraides tīklu, nākotnē var tikt nodrošināta tehnoloģiskā platforma ERTMS (GSM-R) ieviešanai.


 
 
 

Datu centra rekonstrukcija

2015.gada augustā pabeigta Datu centra rekonstrukcija – izveidota mūsdienīga infrastruktūra, nodrošinot, ka dati netiek zaudēti vai izmainīti, piemēram, elektrības pārtraukumu, putekļu iedarbības, ugunsgrēka, nesankcionētu fiziskās piekļuves mēģinājumu un vandālisma gadījumos. 

 

Lai novērstu iespējamos riskus, datu centrā ieviestas:

 


 
 


 

Automatizētā vilcienu kustības grafika izpildes kontroles sistēma (KIGAS) 


2015. gadā īstenots gadu iepriekš uzsāktā projekta 2. posms – vilciena kustības izpildes grafika sastādīšanas iespējas Rietumu-Austrumu koridorā. Tagad vilciena kustības izpildes grafiks tiek sastādīts automātiski, balstoties uz datiem, kas saņemti no mikroprocesoru dispečeru centralizācijas ierīču sensoriem. 
 

Tādējādi tiek novērsta cilvēciskās kļūdas iespējamība, jo iepriekš kustības grafika sastādīšanai nepieciešamo informāciju fiksēja staciju dežuranti.

 

Kravas kustības pārvaldības informācijas sistēma (KPS) 

Sistēmas Pavadzīmju modulī pērn veiktas būtiskas izmaiņas, kas saistītas ar Nolīguma par starptautisko kravu satiksmi (SMGS) kompleksajiem grozījumiem, kuri stājās spēkā 2015.gada 1.jūlijā. Tāpat atjaunināta Klientu reģistra funkcionalitāte, aizvietojot tehniski novecojušo programmatūru. 


 

Automatizētās kravas vagonu un vilcienu komercapskates un vagonu numuru norakstīšanas un atpazīšanas sistēma (KVNNS)

2015. gadā uzstādītas un nodotas ekspluatācijā  elektronisko gabarītu vārtu konstrukcijas (EGV) Rēzeknes – Burzavas, Daugavpils – Naujenes un Daugavpils – Ilūkstes posmos, nodrošinot vienotu kravas vilcienu automatizētu pieņemšanu no Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas dzelzceļiem (vilcienu vagonu komercapskati, gabarītu un vagonu numuru nolasīšanu un atpazīšanu). Tāpat pilnveidota vagonu numuru atpazīšana, pielietojot lineārās skenēšanas metodi vagonu attēlu iegūšanai, un uzlabota sistēmas darbība no lietotāja skatpunkta. Kopumā KVNNS sistēma jau darbojas četros objektos. 2016. gadā plānots ieviešanu pabeigt, uzstādot EGV iekārtas Rīgā (Zemitāni-Šķirotava) un Jelgavā vilcienu pieņemšanai no Igaunijas un Lietuvas.


 

LDz Ģeogrāfiskā informācijas sistēma (LDzGIS)

Lai uzlabotu Latvijas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību, 2015. gadā tika uzsākta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešana. Sistēma nodrošina ģeogrāfiskās informācijas atbalstu infrastruktūras objektu uzturēšanas un projektēšanas darbos. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir nokonvertētas un datu bazē ievadītas aptuveni tūkstoš M1:500 mēroga topogrāfiskās planšetes. LDzGIS dod iespēju integrēt un piesaistīt ģeogrāfiskām koordinātēm esošo LDz infrastruktūras objektu datu bāzu informāciju, tādējādi ļaujot uzlabot LDz infrastruktūras uzturēšanas kvalitāti. 


 

Interneta / Intraneta uzlabojumi 

2015. gadā LDz sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" veica uzlabojumus mājas lapā ldz.lv, lai tā būtu ērti lietojama arī vājredzīgiem lietotājiem. 

 
 


dzirdiredzidzivo.lv

Turpinot sabiedrības informēšanu par drošību dzelzceļa tuvumā, tika modernizēta mājas lapa dzirdiredzidzivo.lv, kā arī
 
izstrādāta simulācijas spēle, rosinot sabiedrībā izpratni,
cik ilgs laiks un liels attālums nepieciešams mašīnistam, lai nobremzētu vilcienu, ieraugot gājēju šķērsojam dzelzceļu neatļautā vietā.
 
kadrs no dzirdiredzidzivo.lv
 Lai popularizētu veselīgu dzīves veidu sabiedrībā, LDz “Spēka dienas” ietvaros tika izveidota jauna mājas lapa, izmantojot to komunikācijas uzturēšanai ar sabiedrību un pasākumu koordinēšanai. 

Sekmīgai ES Regulas 2015/909 prasību pārņemšanai tika ieviesta informācijas sistēma, kas     nodrošina Latvijas dzelzceļa Ceļu distances darba rīkotājiem iespēju iesniegt atskaites elektroniskā veidā. To dati tiek izmantoti, lai precīzi aprēķinātu gan darba noslodzi, gan izmaksas, kas tieši attiecināmas uz infrastruktūras uzturēšanu. Jaunā sistēma ieviesta 2015.gada decembrī, bet 2016.gadā pilotprojekta veidā uzsākta tās praktiska izmantošana Šķirotavas nodaļā, paredzot šī gada laikā pakāpenisku sistēmas ieviešanu visās Ceļa distances nodaļās.

Lai uzlabotu ikdienas darba procesus un saīsinātu dažādiem administratīvajiem procesiem nepieciešamo laiku, 2015.gadā veikti arī uzlabojumi LDz Intranetā (iekšējā tīklā) un Dokumentu pārvaldības sistēmā, ieviešot jaunus personāla un iepirkumu vadības risinājumus.