Īstenotie projekti
Apzinoties dzelzceļa kā Latvijas tranzīta nozares pamata lomu valsts ekonomikā, VAS “Latvijas dzelzceļš” allaž ir pievērsis lielu vērību uzņēmuma finansiālajai stabilitātei un dzelzceļa infrastruktūras konkurētspējas nodrošināšanai.
Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
Stacija “Bolderāja 2” ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem
Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija
Pārmiju pārvedu nomaiņa – pārmiju piegāde
Sliežu ceļu rekonstrukcija
Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija
Otrā sliežu ceļa būvniecība iecirknī Skrīveri-Krustpils
Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija
Plānotie projekti
Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju