Korporatīvā sociālā atbildība
“Latvijas dzelzceļam”, kurš nodarbina vairāk nekā 12 000 strādājošo, ik gadu iemaksā vairāk nekā 100 miljonus eiro valsts budžetā, pa Latvijas sliežu ceļiem pārvadā vairāk nekā 55 miljonus tonnu kravu un 17 miljonus pasažieru gadā un īsteno miljoniem eiro vērtus infrastruktūras uzlabojumu projektus, sociāli atbildīgas prakses ievērošana ikvienā jomā ir vienīgais patiesi ilgtspējīgais attīstības modelis.
 
 
 
 
 


Kaut arī ilgtspējīgas attīstības ideja ir pamatā ikvienai uzņēmuma un koncerna darbības jomai, “Latvijas dzelzceļš” ir noteicis četrus galvenos korporatīvās sociālās atbildības (KSA) segmentus:

 
Uzņēmējdarbības
vide
Darbinieki
Sabiedrība
Vide

KSA aktivitāšu plānošanu un to integrētu organizēšanu koordinē 2014.gadā uzņēmumā izveidotā KSA komisija, kas regulāri tiekas, lai izskatītu progresu KSA jomā un noteiktu turpmākos mērķus. 


 

Kā galvenie 2016.gada mērķi KSA jomā noteikti: 

/  Aktīva līdzdalība labas korporatīvās pārvaldības prakses ieviešanā Latvijā (tostarp iesaistoties Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta darbībā un labās prakses apmaiņā)

/  Ētikas kodeksa un Krāpšanas novēršanas politikas plašāka iedzīvināšana un ieviešana

 

Aktīvāka iesaiste partneru un piegādātāju izglītošanā (sadarbības partneru vieslekcijas, organizēti semināri u.c.) 

/  Pakāpeniska energoefektivitātes risinājumu ieviešana gan darba vidē, gan uzņēmuma darbībā kopumā

/  Jaunu mērķa grupu uzrunāšana dzelzceļa drošības jomā, pašvaldību iesaiste drošības jautājumu risināšanā

/  Pāreja uz GRI G4 standarta ziņojumu sagatavošanu 2017.gadā. 


 
 


Ilgtspējas indekss

Lai apzinātu visos četros KSA segmentos veikto aktivitāšu lomu un efektivitāti, “Latvijas dzelzceļš” izmanto Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta veidotā Ilgtspējas indeksa novērtējuma rīku un jau vairākus gadus pēc kārtas ieguvis tajā Sudraba kategoriju. 

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts 2015.gadā arī veica pētījumu par Top500 Latvijas uzņēmumu atklātību (kas tiek uzskatīts par vienu no būtiskākajiem atbildīgas biznesa prakses rādītājiem). “Latvijas dzelzceļš” pārliecinoši ierindojās atklātāko Latvijas uzņēmumu vidū.