Vide
Dzelzceļš ir viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem pasaulē – Latvijā tas veido tikai ap 6,5-7% no kopējā transporta nozares radītā vides piesārņojuma, turklāt, pakāpeniski elektrificējot dzelzceļa līnijas, nākotnē dzelzceļš kļūs apkārtējai videi vēl draudzīgāks. 


 
 


Tomēr arī esošais siltumnīcas efekta gāzu, CO2 izmešu, trokšņa, vēsturiskā piesārņojuma u.c. līmenis “Latvijas dzelzceļa” koncernā tiek kontrolēts un veikti visi iespējamie pasākumi šī piesārņojuma mazināšanai. 

2015. gadā veikta “Latvijas dzelzceļa” koncerna vides politikas pārskatīšana, veicinot vienotu izpratni par vides aizsardzības pasākumiem, to plānošanu un uzskaiti un nosakot, ka ne tikai VAS “Latvijas dzelzceļš” atkarīgajās sabiedrībās, bet arī ikvienā struktūrvienībā jābūt nozīmētiem darbiniekiem, kuri atbildīgi par vides aizsardzības jomu.

 

Koncerna vides eksperti turpina strādāt, lai arī nākotnē mazinātu dzelzceļa saimnieciskās darbības radīto kaitējumu videi.

2015. gadā “Latvijas dzelzceļa” koncerna vides eksperti turpināja grunts un gruntsūdeņu monitoringu Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī, Rēzeknē, Krustpilī, Liepājā un Jelgavā. Piesārņojuma pārsniegumi netika konstatēti. Tādi netika konstatēti arī stacijā Rēzekne II uzstādītajā gaisa monitoringa stacijā OPSIS.
 
Arī plānojot jaunos infrastruktūras projektus, tajos savlaicīgi tiek paredzēti videi draudzīgi risinājumi – piemēram, ūdens attīrīšanas iekārtu ierīkošana. Pērn tādas ierīkotas gan stacijā “Bolderāja 2”, kas pamatā saistīta ar pieaugošiem kravu pārvadājumiem nākotnē, gan pasažieru infrastruktūras (jauni peroni stacijās un pasažieru pieturpunktos, piekļuves nodrošināšana personām ar kustību ierobežojumiem u.c.) izbūvē Jūrmalas un Jelgavas dzelzceļa līnijās.

 
 
 
 

Kopš 2008. gada panākts dīzeļlokomotīvju
piesārņojošo vielu CO / NOX / HC / PM / CO2 emisiju
gaisā samazinājums par 12,5%.  
 


2016.  gadā plānots uzsākt energopārvaldības sistēmas ieviešanu “Latvijas dzelzceļa” koncernā, pakāpeniski, vairāku gadu gaitā ieviešot energoefektivitātes risinājumus visos koncerna objektos. 

2015.  gadā energopārvaldības sistēmu ieviesuši un atbilstošu ISO sertifikāciju veikušas divas koncerna sabiedrības – SIA “LDz Cargo” un SIA  “LDz ritošā sastāva serviss”.

 
 Dzelzceļa pārvadājumu radītās ietekmes uz vidi mazināšanai koncerns arī īsteno vairākas būtiskas iniciatīvas videi draudzīgāka dzīvesveida sekmēšanai darbinieku vidū. Ikgadējā iesaiste Lielajā talkā jau ir kļuvusi par tradīciju, pilotprojekta veidā sākti ieviest elektroenerģijas taupības pasākumi VAS “Latvijas dzelzceļš” Ģenerāldirekcijā, bet 2016. gadā uzsākta sadarbība ar “Zaļo punktu” izglītojošu aktivitāšu rīkošanā.