Darbības rezultātiNeskatoties uz piesardzīgajām prognozēm 2015.gada sākumā, VAS “Latvijas dzelzceļš” finanšu gads noslēdzies ar pozitīviem rezultātiem.

Kaut arī līdzīgi kā citās Baltijas valstīs nedaudz samazinājies kravu pārvadājumu apjoms, 2015.gadā uzņēmums ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu īstenojis vairākus nozīmīgus investīciju projektus, kas palielinājis pamatlīdzekļu apjomu bilancē par vairāk nekā 116 miljoniem eiro, kā arī, pateicoties attīstītākai un integrētākai infrastruktūrai, ļaus piesaistīt papildu kravu apjomus nākotnē.

 
 
 


"Latvijas dzelzceļa" infrastruktūra 
 


Neraugoties uz piesardzīgajām prognozēm 2015.gada sākumā, kravu pārvadājumi apjomi pa dzelzceļu pērn samazinājās tikai nedaudz. Līdzīga tendence vērojama arī citās Baltijas valstīs.

 
Pārvadājumu apjomi
Dzelzceļa kravu pārvadājumi Baltijas valstīs
2008.- 2014.g. (miljoni tonnu)
Pārvadājumu apjomi
Kravu pārvadājumi, izmantojot LDz infrastruktūru 
(miljoni tonnu)

 
 
 
 

​Pārvadāto kravu nomenklatūra 2015.gadā


 
 
 

Pasažieru pārvadājumi 2015.gadā
17,1 miljoni pasažieru

 
 
 
 

Finanšu rādītāji

VAS “Latvijas dzelzceļš” finanšu rādītāji 2015.gadā
  
 


2015.gadu VAS “Latvijas dzelzceļš” darbībā iezīmē virkne nozīmīgu, Latvijas transporta un loģistikas nozares konkurētspēju paaugstinošu projektu īstenošana. Tostarp ir veikti lielākie kapitālieguldījumi visā “Latvijas dzelzceļa” pastāvēšanas vēsturē, kuru rezultātā būtiski pieaudzis kopējais pamatlīdzekļu apjoms bilancē.
 

Pateicoties veiktajiem kapitālieguldījumiem kopējais pamatlīdzekļu apjoms bilancē gada laikā pieaudzis par 116 milj. EUR
 

VAS "Latvijas dzelzceļš" ilgtermiņa kredītsaistības 161,5 milj. EUR, bet uzņēmuma īstermiņa kredītsaistības ir 24,8 milj. EUR.
 


 

Ietekme uz tautsaimniecību

“Latvijas dzelzceļa” koncerns ir lielākais darba devējs Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem. Koncerna gada laikā nomaksāto nodokļu apjoms ir līdzvērtīgs gandrīz pusei valsts budžeta izdevumu ģimeņu un bērnu atbalstam.

 
 


● Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: 52,5 mlj. EUR

● Uzņēmuma ienākuma nodoklis: 1,6 mlj. EUR

● Iedzīvotāju ienākumu nodoklis: 27,9 mlj. EUR

● Akcīzes nodoklis: 18, 1. mlj EUR

● Citi nodokļi: 0,8 mlj. EUR