2016 gada pārskats

Lejuplādēt
visu pārskatu
Kvalitatīva dzelzceļa infrastruktūra ir svarīga ekonomikas attīstībai. Saskaņā ar pasaules ekspertu aplēsēm 10% investīciju pieaugums transporta infrastruktūrā rada ap 1% IKP pieaugumu.
EDVĪNS BĒRZIŅŠ,
Prezidents
Lasīt vairāk
2015.gads “Latvijas dzelzceļam” pagāja investīciju projektu zīmē – šajā gadā apguvām lielāko investīciju apjomu uzņēmuma vēsturē.
AIVARS STRAKŠAS
Viceprezidents
Lasīt vairāk
Šis gads bija sarežģīts, taču sekmīgs – gan saglabājot ievērojamus pārvadājumu apjomus, gan nodrošinot tehnoloģiski sarežģītu infrastruktūras projektu īstenošanu.
ĒRIKS ŠMUKSTS
Viceprezidents
Lasīt vairāk
Darbības
rezultāti
Darbības
rezultāti
Neskatoties uz piesardzīgajām prognozēm 2015.gada sākumā, “Latvijas dzelzceļa” koncerna finanšu gads noslēdzās pozitīvi.
Īstenotie projekti
Īstenotie projekti
Infrastruktūra
Infrastruktūra
“Latvijas dzelzceļš” apsaimnieko vairāk nekā 3000 km sliežu ceļu un 3377 nekustamos īpašumus.
Drošība
Drošība
Drošība ir viena no četrām “Latvijas dzelzceļa” pamatvērtībām, un tiek domāts gan par praktiskiem risinājumiem, gan sabiedrības izglītošanu.
Personāls
Personāls
“Latvijas dzelzceļa” koncernā strādā vairāk nekā 12 000 darbinieku, tādēļ personāla politika ir stratēģisks ilgtermiņa skatījums.
Vide
Vide
Dzelzceļš ir viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, taču, pārdomāti rīkojoties, tā ietekmi uz vidi iespējams vēl vairāk samazināt.
INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS
INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS
Dzelzceļa darbība mūsdienās nav iedomājama bez augstajām tehnoloģijām, kas palīdz plānot pārvadājumu plūsmas, veicināt drošību, nodrošināt attālinātu satiksmes vadību u.c.
Sabiedriskā
un
starptautiskā
darbība
Sabiedriskā
un
starptautiskā
darbība
Dzelzceļš ir tautsaimniecības asinsrite, tādēļ “Latvijas dzelzceļš” aktīvi iesaistās nacionālo un starptautisko organizāciju darbībā.
Juridiskās
aktualitātes
Juridiskās
aktualitātes
2015.gads dzelzceļa nozarei bija nozīmīgs gan ES, gan Latvijas likumdošanas kontekstā – pieņemti ar ES Direktīvu saistīti grozījumi Dzelzceļa likumā un tiek strādāts pie daudzgadu līguma ar valsti.
Korporatīvā
sociālā
atbildība
Atkarīgās
sabiedrības
Atkarīgās
sabiedrības
“Latvijas dzelzceļa” koncernā ietilpst VAS “Latvijas dzelzceļš” un sešas atkarīgās sabiedrības, kas nodrošina pārvadājumus, loģistikas pakalpojumus, remontdarbu veikšanu u.c.
Koncerna
stratēģiskā
virzība
Koncerna
stratēģiskā
virzība
“Latvijas dzelzceļa” koncerna stratēģisko virzību nosaka divi dokumenti – stratēģija līdz 2030.gadam un vidēja termiņa stratēģija 2016.-2020.gadam.