Pārmiju pārvedu nomaiņa – pārmiju piegāde
VAS “Latvijas dzelzceļš” 2015. gada nogalē pabeidza apjomīgo Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Pārmiju pārvedu* nomaiņa – pārmiju piegāde”. Projekta mērķis ir nodrošināt un palielināt sliežu ceļa caurlaidesspēju Austrumu – Rietumu un “Rail Baltica” koridoros. 
 
 
 
 Pie tik ievērojamas infrastruktūras noslodzes, kāda ir Latvijas dzelzceļā, intensīvi pārvadājot smagus un garus vilcienu sastāvus, nozīmīgi ir savlaicīgi atjaunot sliežu ceļus un ļoti būtisku to elementu – kustību regulējošās pārmijas, no kuru darbības un izturības atkarīga vilcienu kustības drošība un ātrums. Piesaistot ES līdzekļus, “Latvijas dzelzceļam” izdevās arī ievērojami samazināt pārmiju uzturēšanas izmaksas. 

Pārmijas piegādāja uzņēmums SIA “Voestalpine VAE Rīga”, bet būvdarbus veica “Latvijas dzelzceļa” meitas uzņēmums SIA “LDz Infrastruktūra”.
* Pārmiju pārveda ir konstrukcija, kas kalpo dzelzceļa vai cita veida sliežu transporta ritošā sastāva pārvirzīšanai no viena sliežu ceļa uz citu. Ar pārmiju pārvedu palīdzību sliežu ceļi sazarojas, savienojas un krustojas.