Plānotie projekti
Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļa” stratēģiju līdz 2020.gadam ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu paredzēts īstenot investīciju projektus vairāk nekā 500 miljonu eiro vērtībā, tādējādi turpinot uzlabot dzelzceļa infrastruktūru gan kravu, gan pasažieru pārvadājumu jomā. 


 
 
 
Projekti ~ miljoni
EUR
t. sk. miljoni EUR
2016-2020.gads
Austrumu Rietumu dzelzceļa koridora un Pierīgas pasažieru vilcienu maršrutu tīklu elektrifikācija ar 25kV maiņspriegumu 465 345
Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības sistēmas ieviešana un Kustības vadības centra ēkas būvniecība 29,3 29,3
Rīgas un Daugavpils dzelzceļa mezgla apkalpošana 105,4 104,6
Dzelceļa pasažieru apkalpošana infrastruktūras modernizācija (2.posms) 28,2 28,2
Stacijas Rīga - Osta ar savienojošo sliežu ceļu uz Kundziņsalu būvniecība 10,6 10,6
Pavisam ~638,5 ~517,7
tai skaitā LDz papildu līdzekļi ES līdzfinansējumam   ~153,6
 
 


VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš uzsver, ka, pateicoties pēdējos gados veiktajām investīcijām, dzelzceļa infrastruktūra Latvijā patlaban ir ļoti labā stāvoklī. Tomēr vēl arvien ir uzlabojumi, kas jāveic, lai stiprinātu “Latvijas dzelzceļa” konkurētspēju starptautiskā līmenī un uzlabotu pasažieru pieredzi. Tāpat, lai gan dzelzceļš jau tagad ir videi draudzīgākais transporta veids, savas saistības uzliek Eiropas Savienības valstu vienošanās klimata pārmaiņu jomā, kas paredz arī plašāku dzelzceļa elektrifikāciju, pakāpeniski mazinot CO2 izmešu apjomu. 

E.Bērziņš uzsver, ka liela loma turpmāko infrastruktūras modernizācijas projektu īstenošanā, jo īpaši pēc šī Eiropas Savienības fondu perioda beigām, būs daudzgadu līgumam starp valsti un publiskās infrastruktūras pārvaldītāju – VAS “Latvijas dzelzceļš”.